HOME > 정보센터 > 공지사항
 
작성일 : 21-01-10 10:45
퇴직연금(DC) 상품운용지시서 접수
 글쓴이 : 관리자
조회 : 73  

퇴직연금(DC) 가입자를 대상으로 2020년 하반기 추가불입금에 따른 퇴직연금상품 운용지시서 접수를 아래와 같이 실시 할 예정이오니, 퇴직연금(DC) 가입자 전원은 필히 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                     - 아            래 -

dc상품운용지시서 접수.PNG